CEE-MED d.o.o.

VELEPRODAJA MEDICINSKIH SREDSTAVA

Cilj nam je fokusiranje na naše partnere i specifične potrebe njihovog poslovanja, inovatnivnost, kreativna rješenja, uvođenje i primjena novih tehnologija na polju zdravstvene zaštite.

CEE-MED d.o.o. Sarajevo

CJELOVITA USLUGA

Veleprodaja Medicinskih sredstava CEE-MED d.o.o. Sarajevo je moderna, savremeno opremljena, stručno osposobljena kompanija sa djelatnošću u oblasti farmacije i medicine, regsitrovana za promet medicinskih sredstava i dodataka prehrani.

Osnovna djelatnost zasniva se na prometu medicinskih sredstava i opreme. Pored osnovne djelatnosti pružamo i usluge zastupanja inostranih farmaceutskih kompanija, usluge registracije lijekova, medicinskih sredstava i dodataka prehrani, usluge marketinga farmaceutskih proizvoda samostalno i u saradnji sa našim partnerima. U sklopu naše usluge savjetovanja, naša primarna orijentacija zasnovana je na polju registracije i start up-a zdravstvenih ustanova u BiH.

Naša vizija je da pružimo specifičnu i cjelovitu uslugu, pravovremeno i na svakom mjestu što znači da, svakoj grupi klijenata možemo da ponudimo za njih najprihvatljiviji paket usluga i proizvoda.

Naša široka paleta usluga podjedanko može biti korisna proizvođačima u farmaceutskoj industriji i industriji medicinskih pomagala, apotekama, bolnicama, domovima zdravlja i drugima. To postižemo svojom posvećenošću u polju veleprodaje, regulatornim poslovima, višegodišnjem iskustvu i stalnim radom na terenu.